Thông Tin Chi Tiết

Hoạt động Mật Thất Du Long: Điều chỉnh tăng x100 lần phần thưởng tiền du long nhận được, cũng như tăng tỷ lệ ra đồ quý hiếm. Tăng số lần đi du long lên 600 lần/ngày.

Đơn vị tiền du long rất cần thiết, ae dùng để mua đồ trong shop và nâng cấp Uẩn Linh nhé 😃