Thông Tin Chi Tiết

Hoạt động bái tượng hàng ngày: Mỗi ngày ae thực hiện bái tượng tối đa 4 lần, nhận:

– 200 chân nguyên tu luyện đơn

– 1 bản đồ Vạn Hoa Cốc

– 50 chiến thư du long

– 2 thư mời Tạ Tốn (nhiệm vụ hộ tống)