Thông Tin Chi Tiết

Hệ thống hướng dẫn các hoạt động và event cực kỳ chi tiết để giúp ae có thể dễ dàng làm quen với #kiemthesieupham!

Tham gia nhóm zalo để có thể cập nhật chi tiết nhất và thông báo về thời gian mở sv!

https://zalo.me/g/szuhni154